Tạp chí Nhà Quản Lý ghi toàn văn bài phát biểu của ông Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Xúc tiến Đầu tư Trà Vinh diễn ra ngày 15.1.2020.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản miễn phí để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản VIP để nhận toàn bộ ưu đãi từ Nhà Quản Lý