Tuyến metro 3A (Bến Thành - Tân Kiên) sẽ kết nối với tuyến số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) tạo thành một hành lang vận chuyển kết nối khu vực Đông Bắc và Tây Nam của TP.

Các ga của tuyến đường sắt đô thị số 3A. Nguồn: MAUR.
Các ga của tuyến đường sắt đô thị số 3A. Nguồn: MAUR.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT