Đại nhạc hội ngày 21.6.2020 được tổ chức thành công tại Pháp là dấu hiệu đáng mừng cho triển vọng bình thường trở lại. Tình hình tại Tây Ban Nha, Ý và Đức cũng sáng sủa hơn trước.

Đại nhạc hội đường phố Fête de la musique là sự kiện âm nhạc đường phố thường niên tại Pháp từ năm 1982, quy tụ nhiều nghệ sỹ trẻ và khán giả khắp cả nước. Ảnh: Shutterstock
Đại nhạc hội đường phố Fête de la musique là sự kiện âm nhạc đường phố thường niên tại Pháp từ năm 1982, quy tụ nhiều nghệ sỹ trẻ và khán giả khắp cả nước. Ảnh: Shutterstock

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT