Tiền đầu tư nước ngoài chảy mạnh vào chế biến, chế tạo

Kết thúc năm 2019, đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp thông qua mua cổ phần vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của Việt Nam đều tăng mạnh.

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo – một trong những động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế Việt Nam – khởi sắc trong năm 2019, thu hút dòng vốn nước ngoài qua hai kênh trực tiếp và gián tiếp. Cụ thể, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào ngành này đạt kỷ lục 17,5 tỉ USD trong năm 2019, chiếm 77,5% tổng vốn đăng ký. Trong những năm trước, chế biến, chế tạo nhận trên dưới 15 tỉ USD vốn FDI và chiếm khoảng 50-60% tổng vốn đăng ký. Tương tự, số vốn ngoại chảy vào lĩnh vực này thông qua hình thức góp vốn, mua cổ phần năm 2019 đạt 7,09 tỉ USD, chiếm 46% và gấp ba lần năm 2018.

Sự dịch chuyển trên của dòng vốn ngoại đã được dự báo từ năm 2018 và trở nên rõ nét hơn trong năm 2019. Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung là nguyên nhân quan trọng thúc đẩy quá trình này. Trước khi căng thẳng thương mại Mỹ-Trung lên đỉnh điểm, một số nhà sản xuất lớn như Nike và Adidas đã kịp dịch chuyển một nửa sản lượng toàn cầu đến Việt Nam. Chiến tranh thương mại thúc đẩy quá trình ra quyết định của các doanh nghiệp nhanh hơn. Làn sóng dịch chuyển từ Trung Quốc tới Việt Nam có phần cấp bách hơn, ông Stephen Wyatt, Tổng Giám đốc JLL Việt Nam, nói với Tạp chí Nhà Quản Lý.

Bài viết này nằm trong chuyên mục dành riêng cho độc giả đặt tạp chí dài hạnTin liên quan