Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2020 trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, xã với xã,...

Một đường phố tại quận 5 - TP.HCM những ngày cuối tháng Ba, trước khi Chính phủ yêu cầu cách ly toàn xã hội.(Ảnh: Bảo Zoãn)
Một đường phố tại quận 5 - TP.HCM những ngày cuối tháng Ba, trước khi Chính phủ yêu cầu cách ly toàn xã hội.(Ảnh: Bảo Zoãn)

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT