Sự phát triển của các xu hướng du lịch mới như “solo travel” (du lịch một mình) và tự túc khiến cho tập đoàn du lịch lữ hành lâu đời nhất trên thế giới lâm vào tình trạng phá sản.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT