Sau sự lên giá của vàng, bạch kim có thể trở thành kênh đầu tư giá trị, theo dự báo của Rainer Michael Preiss, chiến lược gia tại Golden Equator Wealth, Singapore.

Bài viết này dành riêng cho độc giả dài hạn

Quý độc giả vui lòng Đăng ký tài khoản dài hạn để nhận được tất cả quyền lợi dài hạn:

BÁO CÁO SẮP RA MẮT