Biến đổi khí hậu là mối quan tâm trọng điểm của nhiều quốc gia và tổ chức. Việc trợ vốn chống biến đổi khí hậu (climate finance) nở rộ nhưng còn nhiều thiếu sót, bất cập.

Nhà máy điện mặt trời Trung Nam tại Trà Vinh. Ảnh: Tạp chí Nhà Quản Lý
Nhà máy điện mặt trời Trung Nam tại Trà Vinh. Ảnh: Tạp chí Nhà Quản Lý

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT