Lấy nhu cầu của khách hàng làm trọng tâm với then chốt chuyển đổi số là các chiến lược để chuỗi bán lẻ thời trang Uniqlo vượt qua khó khăn và vươn lên sau đại dịch.

Phục hồi tại thị trường Trung Quốc và Nhật Bản tốt hơn mong đợi. Ảnh: Ken Kobayashi
Phục hồi tại thị trường Trung Quốc và Nhật Bản tốt hơn mong đợi. Ảnh: Ken Kobayashi

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT