Tiền di động (mobile money) được đề xuất trở thành một loại tiền điện tử bên cạnh ví điện tử và thẻ trả trước.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản miễn phí để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản VIP để nhận toàn bộ ưu đãi từ Nhà Quản Lý