The Nation, một trong những tờ báo có tiếng nói hàng đầu của Mỹ vừa lên tiếng thừa nhận Việt Nam là quốc gia ứng phó hiệu quả nhất trước COVID-19.

Trong những ngày cách ly xã hội, khu phố trung tâm TP.HCM chỉ còn bóng dáng những công nhân đang xây dựng công trình (Ảnh: Bảo Zoãn)
Trong những ngày cách ly xã hội, khu phố trung tâm TP.HCM chỉ còn bóng dáng những công nhân đang xây dựng công trình (Ảnh: Bảo Zoãn)

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT