Cường độ sử dụng vốn cao của các doanh nghiệp châu Á không song hành cùng lợi nhuận kinh tế. Điều này gây ảnh hưởng đến sự phát triển trong dài hạn của kinh tế khu vực.

Bài viết này dành riêng cho độc giả dài hạn

Quý độc giả vui lòng Đăng ký tài khoản dài hạn để nhận được tất cả quyền lợi dài hạn:

BÁO CÁO SẮP RA MẮT