Các doanh nghiệp châu Á, hiện chiếm 43% trong 5.000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới, đóng góp 19 nghìn tỉ USD doanh thu hàng năm. Nhưng đâu là cái giá phải trả cho sự tăng trưởng này?

Bài viết này dành riêng cho độc giả dài hạn

Quý độc giả vui lòng Đăng ký tài khoản dài hạn để nhận được tất cả quyền lợi dài hạn:

BÁO CÁO SẮP RA MẮT