Những ngày hạn chế đi lại không làm cuộc sống của gia đình Hiền Anh thay đổi nhiều, vẫn chủ yếu gói gọn trong căn nhà nhỏ. Em được phát hiện mắc chứng tự kỷ từ khi lên 2 tuổi.

 

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT