Cơn bão này rồi sẽ qua đi nhưng những lựa chọn bây giờ có thể sẽ thay đổi cuộc sống của chúng ta trong tương lai.

Yuval Noah Harari - tác giả ba cuốn sách Lược sử loài người - là những cuốn sách khoa học bán chạy nhất hiện nay.
Yuval Noah Harari - tác giả ba cuốn sách Lược sử loài người - là những cuốn sách khoa học bán chạy nhất hiện nay.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT