Thất nghiệp và giảm thu nhập đang khiến tốc độ hồi phục kinh tế chậm lại do người tiêu dùng bi quan về thu nhập trong tương lai.

Công nhân tại các khu công nghiệp thường có hợp đồng lao động ngắn hạn, là đối tượng dễ bị tổn thương do dịch bệnh (Ảnh: Shutterstock)
Công nhân tại các khu công nghiệp thường có hợp đồng lao động ngắn hạn, là đối tượng dễ bị tổn thương do dịch bệnh (Ảnh: Shutterstock)

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT