Thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện những bước đầu tiên của quá trình lập quy hoạch xây dựng Khu Đô thị Sáng tạo Tương tác cao phía Đông (HIID), hay còn gọi là Thành phố phía Đông.

Tuyến Metro kết nối quận 2 và quận Bình Thạnh (Ảnh: Bảo Zoãn)
Tuyến Metro kết nối quận 2 và quận Bình Thạnh (Ảnh: Bảo Zoãn)

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT