Vừa được bổ nhiệm, tân Bộ trưởng Tài chính Malaysia phải đối mặt với thách thức vực dậy nền kinh tế trong bối cảnh khủng hoảng dịch bệnh và bất định chính trị.

Ông Tengku Zafrul - Tân Bộ trưởng Bộ tài chính Malaysia (Ảnh: CIMB)
Ông Tengku Zafrul - Tân Bộ trưởng Bộ tài chính Malaysia (Ảnh: CIMB)

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản miễn phí để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản VIP để nhận toàn bộ ưu đãi từ Nhà Quản Lý