Tầm nhìn của Amazon về thế giới mua sắm tương lai đang nhanh chóng trở thành hiện thực tất yếu. Nhưng việc điều hành doanh nghiệp lúc này vẫn không dễ dàng hơn với Jeff Bezos.

Trụ sở hoành tráng của Amazon tại thành phố Seattle nhìn từ trên cao. Ảnh: Shutterstock
Trụ sở hoành tráng của Amazon tại thành phố Seattle nhìn từ trên cao. Ảnh: Shutterstock

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT