Số tháng 4.2020 của Tạp chí thời trang phong cách Italia lần đầu tiên để trắng trang bìa, không hình ảnh, không bài nổi bật hay bất kỳ tuyên ngôn nào.

Thiết kế bìa tạp chí số tháng 4.2020 của Vogue Italia.
Thiết kế bìa tạp chí số tháng 4.2020 của Vogue Italia.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT