Lần lượt những tạp chí khoa học uy tín hàng đầu thế giới phá lệ, bày tỏ kỳ vọng ông Biden sẽ đắc cử trong cuộc bầu cử ngày 3.11 sắp tới.

Ảnh: Roberto Schmidt/AFP/Getty.
Ảnh: Roberto Schmidt/AFP/Getty.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT