Tạp chí Nhà Quản Lý trò chuyện cùng ông Nguyễn Thanh Sơn - Nhà sáng lập và Chủ tịch Học viện Doanh nhân MVV Academy về cách thức phát triển doanh nghiệp trong bối cảnh của nhiều xu hướng mới.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Nhà sáng lập và Chủ tịch Học viện Doanh nhân MVV Academy.
Ông Nguyễn Thanh Sơn, Nhà sáng lập và Chủ tịch Học viện Doanh nhân MVV Academy.

Bài viết này nằm trong chuyên mục dành riêng cho độc giả đặt tạp chí dài hạn

Quý độc giả vui lòng Đăng ký tài khoản VIP để đọc bài viết này và nhận được tất cả quyền lợi dài hạn: