Tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt 7,02% cả năm 2019, vượt mục tiêu 6,6-6,8% của Quốc hội và dự báo của các tổ chức quốc tế.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT