Tăng trưởng kinh tế 9 tháng đầu năm nay thấp nhất trong một thập kỷ qua.

Ảnh: Nguyễn Quang Ngọc/ Tạp chí Nhà Quản Lý.
Ảnh: Nguyễn Quang Ngọc/ Tạp chí Nhà Quản Lý.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT