Thủ tướng Chính phủ vừa thông qua việc chuyển đổi hình thức đầu tư đối tác công tư (PPP) tám dự án trên tuyến cao tốc Bắc - Nam sang đầu tư công.

Hiện trường giải phóng mặt bằng cao tốc Cao Bồ-Mai Sơn, một trong ba dự án được thực hiện bằng vốn đầu tư công ngay từ đầu. (Ảnh: VGP/Phan Trang)
Hiện trường giải phóng mặt bằng cao tốc Cao Bồ-Mai Sơn, một trong ba dự án được thực hiện bằng vốn đầu tư công ngay từ đầu. (Ảnh: VGP/Phan Trang)

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT