Đường cong Phillips, logic mô tả mối quan hệ giữa tỉ lệ thất nghiệp và lạm phát, được dùng làm kim chỉ nam hoạt động cho các ngân hàng trung ương, hiện trở nên thẳng một cách kỳ lạ.

Ảnh: Bảo Zoãn/ Tạp chí Nhà Quản Lý.
Ảnh: Bảo Zoãn/ Tạp chí Nhà Quản Lý.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT