Được mệnh danh là cha đẻ của quản trị hiện đại, đóng góp thực sự của Peter Drucker (1909-2005) nằm ở cách ông tư duy về các vấn đề.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT