Cuốn hộ chiếu thứ hai đang là tài sản xa xỉ được giới nhà giàu ưa thích, đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh hiện nay.

(Ảnh: Francesca Tirico)
(Ảnh: Francesca Tirico)

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT