Khai thông thành công mạng 5G ở độ cao 6.500 mét của nhà mạng China Mobile và Tập đoàn công nghệ Huawei là niềm tự hào và sức mạnh địa chính trị của Trung Quốc.

Chính phủ Trung Quốc đẩy mạnh triển khai mạng 5G. Nguồn: Huawei
Chính phủ Trung Quốc đẩy mạnh triển khai mạng 5G. Nguồn: Huawei

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT