Số hóa chuỗi dịch vụ và tái cơ cấu nhân sự phụ trách là xu hướng tất yếu không một người chơi nào trong lĩnh vực xe khách có thể đi ngược.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT