Shiseido, nhãn hiệu mỹ phẩm Nhật Bản gần 150 năm tuổi, tuyên bố thành lập chi nhánh nghiên cứu mới tại Trung Quốc hôm 17.3, khi quốc gia này vừa tạm qua khỏi đại dịch COVID-19.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT