Mặc dù kinh doanh thua lỗ, gánh nặng nợ vay của Hoàng Anh Gia Lai Agrico đã giảm khoảng một phần ba sau một năm hợp tác với Thaco.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT