Saigon Co.op, một trong những hệ thống bán lẻ lớn nhất Việt Nam, đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Grab, theo thông cáo báo chí ngày 17.9.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT