Các ngân hàng Việt Nam đã phát triển công nghệ rút tiền ngay tại cây ATM mà không cần dùng thẻ. Tuy nhiên không nhiều khách hàng biết đến ứng dụng này.

Từ năm 2018, Techcombank là ngân hàng đầu tiên đưa ứng dụng rút tiền tại cây ATM mà không dùng thẻ. (Ảnh: Bảo Zoãn)
Từ năm 2018, Techcombank là ngân hàng đầu tiên đưa ứng dụng rút tiền tại cây ATM mà không dùng thẻ. (Ảnh: Bảo Zoãn)

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT