Lớp người giàu đang tăng trưởng nhanh chóng tại Việt Nam, trên 10% mỗi năm trong giai đoạn 2018 - 2023, đưa Việt Nam thành thị trường tiềm năng cho các dịch vụ quản lý tài sản.

Ông Evrard Bordier - Giám đốc chi nhánh Singapore của Bordier & Cie (Ảnh: Minh Thư)
Ông Evrard Bordier - Giám đốc chi nhánh Singapore của Bordier & Cie (Ảnh: Minh Thư)

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản miễn phí để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản VIP để nhận toàn bộ ưu đãi từ Nhà Quản Lý