Video - Tổng quan kinh tế Trà Vinh

Nhìn lại những cột mốc phát triển của kinh tế năm 2019 và định hướng phát triển tương lai của tỉnh Trà Vinh.

 

vutuan

Link nội dung: https://nhaquanly.vn/video-tong-quan-kinh-te-tra-vinh-a889.html