Báo cáo tài chính quý 2/2022: Dòng tiền kinh doanh của SAM Holdings âm nặng

Công ty CP SAM Holdings (MCK: SAM) đã công bố báo cáo tài chính quý 2/2022. Qua đó, hoạt động kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp này ghi nhận âm 96,14 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Theo báo cáo tài chính, SAM Holdings thoát lỗ trong quý 2 khi hoạt động kinh doanh tài chính hiệu quả, thu có lợi nhuận. Cụ thể, SAM Holdings ghi nhận doanh thu đạt 548,52 tỷ đồng. Qua đó, tăng 20,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 29,09 tỷ đồng, tăng 721,8% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 5,3% lên 7,9%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 77,7% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 18,85 tỷ đồng lên 43,12 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 151,5%, tương ứng tăng thêm 90,44 tỷ đồng lên 150,14 tỷ đồng.

Tuy nhiên, chi phí tài chính SAM Holdings tăng 529,2%, tương ứng tăng thêm 85,95 tỷ đồng lên 102,19 tỷ đồng. Bên cạnh đó, lãi công ty liên doanh, liên kết ghi nhận âm 7,76 tỷ đồng, tăng 14,23 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 21,99 tỷ đồng); chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 9,2%, tương ứng tăng thêm 3,11 tỷ đồng lên 37,07 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

mat-tien-toa-nha-sam-holdings-quan-binh-thanh-1659497410.jpeg
Trong quý 2, ghi nhận hoạt động kinh doanh cốt lõi của SAM Holdings âm 96,14 tỷ đồng.

Trong quý 2, nhìn về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), SAM Holdings ghi nhận âm 96,14 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 25,93 tỷ đồng. Như vậy, hoạt động kinh doanh cốt lõi âm. Dù vậy, doanh nghiệp này có lãi nhờ doanh thu từ hoạt động tài chính.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm, SAM Holdings ghi nhận doanh thu đạt 1.027,9 tỷ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 35,02 tỷ đồng, tăng 168,8% so với cùng kỳ.

Trong năm 2022, SAM Holdings đặt kế hoạch tổng doanh thu 2.855,8 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 210,7 tỷ đồng. Kết thúc 6 tháng đầu năm 2022, doanh nghiệp này ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 56,21 tỷ đồng và mới hoàn thành 26,7% kế hoạch năm.

Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm, dòng tiền kinh doanh chính âm 222,1 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 497,2 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 534,3 tỷ đồng và dòng tiền tài chính âm 712,4 tỷ đồng.

Tính tới 30/6/2022, tổng tài sản của SAM Holdings tăng 19,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.479,1 tỷ đồng lên 9.023,4 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu dài hạn đạt 3.752,2 tỷ đồng, chiếm 41,6% tổng tài sản.

Đầu tư tài chính dài hạn của SAM Holdings đạt 1.703,7 tỷ đồng, chiếm 18,9% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn đạt 1.417,9 tỷ đồng, chiếm 15,7% tổng tài sản và các tài sản khác.

Trong kỳ, các khoản phải thu ngắn hạn bất ngờ tăng 101% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.885,5 tỷ đồng lên 3.752,2 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu tăng thêm do trả trước người bán như quỹ đầu tư cơ hội PVI trị giá 411,7 tỷ đồng; quỹ đầu tư hạ tầng PVI trị giá 27 tỷ đồng …

Điểm đáng lưu ý, tính tới cuối quý II, Công ty ghi nhận danh mục đầu tư chứng khoán là 316,2 tỷ đồng và trích lập dự phòng hơn 82 tỷ đồng, bằng gần 26% tổng danh mục đầu tư.

SAM Holdings từng được biết rộng rãi khi ông Trần Anh Vương (hay còn được gọi Shark Vương) tham gia chương trình Thương Vụ Bạc Tỷ (Shark Tank Việt Nam). Ông Vương từng là Tổng giám đốc của SAM Holding. Tuy nhiên, đến 31/8/2018, ông Vương đã rút khỏi vị trí CEO của doanh nghiệp này.

Mai Ngọc

Link nội dung: https://nhaquanly.vn/bao-cao-tai-chinh-quy-22022-dong-tien-kinh-doanh-cua-sam-holdings-am-nang-a8358.html