MB lãi lớn từ bán bảo hiểm và đầu tư chứng khoán, lợi nhuận 9 tháng đạt kỷ lục gần 11.900 tỷ

Sau 9 tháng, MB đã thực hiện được 90% mục tiêu lợi nhuận đề ra trong đại hội cổ đông năm 2021. Đồng thời, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay giảm từ 1,09% xuống còn 0,95%.

mbb-mb-1622707985045734121815-0-0-1200-1920-crop-1622707987831286948339-1635219099.jpg

Theo báo cáo tài chính quý III, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB - Mã: MBB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế luỹ kế 9 tháng đầu năm đạt gần 11.885 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm 2020. Đây là mức lợi nhuận 9 tháng cao kỷ lục của nhà băng này. 

Năm 2021, MB lên kế hoạch lợi nhuận trước thuế tăng 20% lên 13.200 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, nhà băng này đã thực hiện được 90% mục tiêu lợi nhuận.

Trong 3 quý vừa qua, nguồn thu chính của ngân hàng vẫn là thu nhập lãi thuần với gần 19.030 tỷ đồng, tăng 31,4% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 71% tổng doanh thu thuần.

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 21,6% lên gần 3.022 tỷ đồng. Trong đó, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm là hơn 4.050 tỷ, tăng gần 90% so với cùng kỳ. Như vậy, mảng bảo hiểm đang là động lực tăng trưởng chính của hoạt động dịch vụ MB và đang bù lỗ cho các mảng còn lại.

Bên cạnh kinh doanh bảo hiểm, lãi từ hoạt động chứng khoán đầu tư của MB tăng trưởng 64% với 1.428 tỷ đồng. Khoản thu này của MB tăng mạnh do hợp nhất báo cáo với công ty con là MBS – một trong những công những công ty chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam.

Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối cũng tăng mạnh gần 77% mang về 915 tỷ đồng trong khi hoạt động kinh doanh khác mang về khoản lãi thuần gấp đôi cùng kỳ với 2.346 tỷ đồng.

Tổng hợp các mảng kinh doanh, thu nhập hoạt động của ngân hàng luỹ kế 9 tháng đạt hơn 26.800 tỷ đồng, tăng 36,5%. Trong khi chi phí hoạt động chỉ tăng 21,8% lên hơn 8.900 tỷ. Kết quả, lợi nhuận thuần ghi nhân tăng trưởng hơn 45% bất chấp những ảnh hưởng của dịch bệnh.

9 tháng đầu năm, chi phí dự phòng rủi ro của MB tăng 43,5% lên 6.018 tỷ đồng, riêng quý III tăng gấp đôi so với cùng kỳ.

Tính đến cuối quý III, tổng tài sản của ngân hàng tăng 12,2% so với cuối năm 2020 lên gần 555.595 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 12,8% đạt hơn 336.426 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 10,6% lên 343.949 tỷ đồng.

Mặc dù cho vay khách hàng tăng trưởng mạnh nhưng số dư nợ xấu nội bảng của MB lại giảm 1,9% xuống còn 3.186 tỷ đồng. Qua đó kéo tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay giảm từ 1,09% về 0,95%.

Quang Diệu

Link nội dung: https://nhaquanly.vn/mb-lai-lon-tu-ban-bao-hiem-va-dau-tu-chung-khoan-loi-nhuan-9-thang-dat-ky-luc-gan-11900-ty-a6169.html