Đẩy mạnh xuất khẩu Tập đoàn Hoa Sen đạt lợi nhuận sau thuế 1.701 tỷ đồng quý 3, niên độ tài chính 2020 -2021

HSG đã ký các hợp đồng xuất khẩu với khách hàng đến hết tháng 11/2021, với sản lượng xuất khẩu trung bình trên 120.000 tấn/tháng, nên dù thị trường nội địa bị ảnh hưởng ngắn hạn bởi đại dịch Covid-19, nhưng HSG vẫn duy trì được sản lượng bán hàng ổn định ít nhất 160.000 - 170.000 tấn/tháng, mang về doanh thu khoảng 4.000 tỷ đồng/tháng.

hoa-sen-group-xuat-khau-1-1626834004.jpg
Hình: Một lô hàng tôn mạ của HSG xuất khẩu đi Châu Âu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HOSE: HSG) vừa công bố ước kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3 NĐTC 2020-2021 (từ 01/4/2021 đến 30/6/2021), sản lượng tiêu thụ ước đạt 615.425 tấn, doanh thu ước đạt 12.986 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 1.701 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 56%, 90%, 435% so với cùng kỳ NĐTC 2019 – 2020 và 13%, 20%, 64% so quý 2 vừa qua. Riêng tháng 6/2021, sản lượng tiêu thụ ước đạt 175.763 tấn, doanh thu ước đạt 3.870 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 562 tỷ đồng.

Ước kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3 NĐTC 2020-2021

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

Ước KQKD hợp nhất Quý 3

NĐTC 2020-2021

(01/04/2021-30/06/2021)

KQKD hợp nhất

Quý 3

NĐTC 2019-2020

(01/04/2020-30/06/2020)

Tỷ lệ tăng trưởng so với cùng kỳ

KQKD hợp nhất Quý 2

NĐTC 2020-2021

(01/01/2021-31/03/2021)

Tỷ lệ tăng trưởng so với Quý liền kề

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (3)/(4)-1

(6)

(7)=(3)/(6)-1

1

Sản lượng

Tấn

615.425

395.614

56%

542.532

13%

2

Doanh thu

Tỷ đồng

12.986

6.834

90%

10.846

20%

3

LNST

Tỷ đồng

1.701

318

435%

1.035

64%

Lũy kế 09 tháng NĐTC 2020-2021 (từ 01/10/2020 đến 30/6/2021) sản lượng tiêu thụ ước đạt 1.694.155 tấn, doanh thu ước đạt 32.932 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 3.371 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 54%, 72%, 381% so với cùng kỳ. Với kết quả này, HSG đã thực hiện được 94% kế hoạch sản lượng, 99,8% kế hoạch doanh thu và 225% kế hoạch lợi nhuận NĐTC 2020-2021.

Ước kết quả kinh doanh hợp nhất lũy kế 09 tháng NĐTC 2020-2021

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

Ước KQKD hợp nhất lũy kế 09 tháng đầu

NĐTC 2020-2021

(01/10/2020 – 30/06/2021

KQKD hợp nhất lũy kế 09 tháng đầu

NĐTC 2019-2020

(01/10/2019 – 30/06/2020)

Tỷ lệ tăng trưởng so với cùng kỳ

KHKD NĐTC 2020-2021

Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3)/(4)-1

(6)

(7)=(3)/(6)

1

Sản lượng

Tấn

1.694.155

1.097.456

54%

1.800.000

    94%

2

Doanh thu

Tỷ đồng

32.932

19.189

72%

33.000

99.8%

3

LNST

Tỷ đồng

3.371

701

381%

1.500

225%

Hệ số EPS trượt của 04 quý gần nhất của cổ phiếu HSG tiếp tục gia tăng lên mức 7.814 đồng/cổ phiếu vào cuối quý 3 NĐTC 2020-2021 (đã bao gồm số lượng cổ phiếu chia cổ tức 10% ngày 15/6/2021). Nếu lấy giá 35.400 đồng/cổ phiếu vào cuối ngày 20/7/2021 thì hệ số PE của cổ phiếu HSG là 4,53 lần, thấp hơn so với trung bình ngành thép và thấp hơn so với trung bình toàn thị trường rất nhiều.

Tại Việt Nam, làn sóng đại dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát từ cuối tháng 4/2021 kéo dài đến nay đã gây ra nhiều tác động tiêu cực đến tình hình kinh tế - xã hội. Đại diện HSG cho biết hơn một tháng trước đây, HSG đã chủ động triển khai các phương án ứng phó với các tình huống dịch Covid-19 ở mức độ cao nhất. HSG đã đưa toàn thể cán bộ công nhân viên (CBCNV) vào hệ thống các nhà máy và hệ thống các cửa hàng trên toàn quốc thực hiện “sản xuất tại chỗ - ăn uống tại chỗ - nghỉ ngơi tại chỗ”, thực hiện các quy định nghiêm ngặt về phòng chống dịch, xét nghiệm RT-PCR mỗi tuần một lần. Do có sự chủ động từ trước nên điều kiện ăn, ở, sinh hoạt tốt, chế độ đãi ngộ phù hợp nên sức khoẻ và tinh thần của CBCNV rất tốt, đảm bảo việc sản xuất kinh doanh của công ty được liên tục, không bị gián đoạn bởi tình hình đại dịch Covid-19.

Đại diện HSG cũng cho biết sản lượng xuất khẩu của HSG đang tăng trưởng mạnh mẽ ở cả các thị trường truyền thống đến các thị trường mới khai thác, đặc biệt tại các thị trường đang có nhu cầu cao về tôn mạ như Bắc Mỹ và Châu Âu. HSG đã ký các hợp đồng xuất khẩu với khách hàng đến hết tháng 11/2021, với sản lượng xuất khẩu trung bình trên 120.000 tấn/tháng. Hệ thống 536 chi nhánh - cửa hàng bán lẻ phân bổ rộng khắp các vùng miền và 10 nhà máy phân bổ gần các cảng quốc tế đã đảm bảo chắc chắn việc sản xuất và cung ứng hàng hoá trong mọi điều kiện. Vì vậy, dù thị trường nội địa bị ảnh hưởng ngắn hạn bởi đại dịch Covid-19, nhưng HSG vẫn duy trì được sản lượng bán hàng ổn định ít nhất 160.000 - 170.000 tấn/tháng, mang về doanh thu khoảng 4.000 tỷ đồng/tháng. HSG luôn chủ động tính toán và kết hợp hài hòa sản lượng giữa thị trường nội địa vả thị trường xuất khẩu một cách tối ưu tại từng thời điểm nhằm đáp ứng tốt nhất và phục vụ nhanh nhất nhu cầu của tất cả khách hàng trong và ngoài nước, bảo đảm cho các nhà máy sản xuất với công suất tối đa từ bây giờ đến hết niên độ tài chính.

Đại diện HSG khẳng định trên cơ sở lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng đã đạt 3.371 tỷ đồng và chiến lược chủ động ứng phó hiệu quả với đại dịch Covid-19, HSG hoàn toàn tự tin lợi nhuận sau thuế NĐTC 2020 – 2021 sẽ vượt 4.000 tỷ đồng./.

 

Thùy Dung

Link nội dung: https://nhaquanly.vn/day-manh-xuat-khau-tap-doan-hoa-sen-dat-loi-nhuan-sau-thue-1701-ty-dong-quy-3-nien-do-tai-chinh-2020-2021-a4858.html