Viễn cảnh kinh tế toàn cầu 2019

Nền kinh tế toàn cầu đã đồng loạt chạy hết công suất vào năm thời điểm năm 2018, nhưng lại đánh mất đi tốc độ trong năm và chuyến đi sẽ còn thậm chí gập ghềnh hơn trong năm 2019.vutuan

Link nội dung: https://nhaquanly.vn/vien-canh-kinh-te-toan-cau-2019-a427.html