Mitsui & Co Nhật Bản mua trên 35% cổ phần Minh Phú

Mitsui & Co - Tập đoàn đa ngành của Nhật Bản sẽ nắm giữ cổ phần trên 35% tại một trong những doanh nghiệp xuất khẩu tôm hàng đầu thế giới.

Ông Nguyễn Văn Quang, chủ tịch HĐQT Minh Phú xác nhận thông tin trên với tạp chí Nhà Quản Lý. Cụ thể, Mitsui & Co sẽ thông qua một quỹ vừa thành lập tại Singapore (MPM Investments) để mua vào 60 triệu cổ phiếu MPC của Minh Phú, tương đương 30% cổ phần công ty. Ngoài ra, Mitsui & Co cũng gom thêm 5,1% cổ phần từ gia đình ông Nguyễn Văn Quang.

Ông Quang cũng cho biết, phía Nhật Bản sẽ đưa hai người vào HĐQT Minh Phú trong thời gian tới.

Bên trong nhà máy Minh Phú (Ảnh: Lê Tiên)
Bên trong nhà máy Minh Phú (Ảnh: Lê Tiên)

Theo Luật doanh nghiệp, sở hữu trên 35% cổ phần, cổ đông có quyền phủ quyết hầu hết các quyết định quan trọng của đại hội đồng cổ đông - cơ quan quyền lực nhất tại một công ty cổ phần.

Minh Phú xuất phát là một công ty gia đình với hầu hết thành viên hội đồng quản trị, ban giám đốc là người nhà ông Nguyễn Văn Quang - mọi quyết định từ trước đến nay của công ty đều mang dấu ấn ông Quang. “Mở cửa” đón Mitsui & Co là một quyết định mang tính lịch sử đối với sự phát triển của Minh Phú.

Trong thương vụ M&A này, Mitsui & Co chi 3.038 tỉ đồng để mua cổ phần phát hành thêm của Minh Phú. Đổi lại, Minh Phú sẽ chi 872 tỉ đồng để gom lại số lượng cổ phần Minh Phú Hậu Giang mà Mitsui & Co nắm giữ.

Mitsui & Co đã đầu tư vào Minh Phú Hậu Giang, một nhà máy trực thuộc Minh Phú, từ năm 2013. Đến nay, sau sáu năm, Mitsui & Co quyết định chuyển hướng đầu tư vào công ty mẹ là Minh Phú thay vì trực tiếp sở hữu nhà máy.

"Bằng cách đầu tư vào công ty mẹ, Mitsui & Co sẽ có thể áp dụng các sáng kiến ​​đã phát triển trong Minh Phú Hậu Giang cho toàn bộ Tập đoàn Minh Phú và tận dụng mạng lưới bán hàng do tập đoàn toàn cầu của Mitsui & Co thành lập để tăng doanh số của công ty. Mitsui & Co cũng sẽ giúp Minh Phú đạt được sự tăng trưởng hơn nữa thông qua ứng dụng công nghệ số bao gồm công nghệ trí tuệ nhân tạo trong ao nuôi và nhà máy chế biến và nâng cao hiệu quả trong chuỗi cung ứng tôm từ nuôi đến tiếp thị" - Mitsui & Co cho biết trong thông cáo báo chí.

Minh Thư

thunguyen

Link nội dung: https://nhaquanly.vn/mitsui-co-nhat-ban-mua-tren-35-co-phan-minh-phu-a245.html