Là ngân hàng lớn thứ hai tại Ấn Độ với 18,5 triệu khách hàng, ICICI trước đó đã ra mắt ứng dụng di động riêng iMobile và cho biết tham vọng về nền tảng ICICIStack cho giao dịch ngân hàng.

Với 18,5 triệu khách hàng, ICICI hiện là ngân hàng lớn thứ hai ở Ấn Độ.
Với 18,5 triệu khách hàng, ICICI hiện là ngân hàng lớn thứ hai ở Ấn Độ.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT