Sau khi bán đi bánh kẹo Kinh Đô - mảng kinh doanh chủ lực, Tập đoàn Kido đã chuyển mình và trở lại cuộc đua bán lẻ trong các mặt hàng mới như thế nào?

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT