Hình thức kho vận tập trung, kết hợp với chuyển đổi phương tiện vận tải, ứng dụng công nghệ thông tin và quy định pháp lý đã giải quyết hiệu quả vấn đề phân phối hàng hóa tại đô thị.

Một chiếc xe tải giao hàng trong nội đô của Cityporto. Nguồn: Cityporto
Một chiếc xe tải giao hàng trong nội đô của Cityporto. Nguồn: Cityporto

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản miễn phí để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản VIP để nhận toàn bộ ưu đãi từ Nhà Quản Lý