Sài Gòn là một thành thị không thiếu sắc màu. Tết về người Sài Gòn về quê hoặc đi chơi nhiều, nhưng những gì ở lại cũng đủ mang lại những màu sắc mới.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản miễn phí để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản VIP để nhận toàn bộ ưu đãi từ Nhà Quản Lý