Trải nghiệm khách hàng là nhận thức toàn diện của khách hàng khi tiếp xúc với sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp, từ lúc họ được nghe tên thương hiệu, cho đến khi được chăm sóc sau mua hàng.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT