Khởi đi từ cuộc đào thoát của cá nhân, chủ nhân Nobel Kinh tế năm 2015 đã phát quang lộ trình đào thoát vĩ đại cho người nghèo và cho xã hội.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản miễn phí để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản VIP để nhận toàn bộ ưu đãi từ Nhà Quản Lý