Khởi đi từ cuộc đào thoát của cá nhân, chủ nhân Nobel Kinh tế năm 2015 đã phát quang lộ trình đào thoát vĩ đại cho người nghèo và cho xã hội.

Bài viết này dành riêng cho độc giả dài hạn

Quý độc giả vui lòng Đăng ký tài khoản dài hạn để nhận được tất cả quyền lợi dài hạn:

BÁO CÁO SẮP RA MẮT