Điểm nhấn chính sách tiền tệ Việt Nam trong vòng một thập kỷ qua từ góc nhìn của cựu Tổng Giám đốc ngân hàng HSBC Việt Nam, Phạm Hồng Hải.

Ông Phạm Hồng Hải, Thành viên Hội đồng thành viên, cựu Tổng Giám đốc ngân hàng HSBC Việt Nam
Ông Phạm Hồng Hải, Thành viên Hội đồng thành viên, cựu Tổng Giám đốc ngân hàng HSBC Việt Nam

Bài viết này dành riêng cho độc giả dài hạn

Quý độc giả vui lòng Đăng ký tài khoản dài hạn để nhận được tất cả quyền lợi dài hạn:

BÁO CÁO SẮP RA MẮT