Bao nhiêu phần trăm doanh số bán lẻ thu về từ thương mại điện tử? Dưới đây là các biểu đồ thể hiện doanh số thương mại điện tử so với tổng doanh thu bán lẻ của Mỹ từ 2007-2019.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT