Cơ quan quản lý ngân sách Nhà Trắng muốn hoãn thực hiện lệnh cấm mua bán với Huawei nhằm có thêm thời gian tìm giải pháp thay thế.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT